CEM KEBENÇ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 30x40 cm