ARZU TÜYBEK

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 50x35 cm