ASLI AKBAYDAR

Kağıt üzerine sulu boya, imzalı, 18x13 cm