KADRİYE KARATAŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 80x35 cm