KADRİYE KARATAŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 20x20 cm