CEVRİYE ÖZGEZER

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 60x80 cm