MURAT TORUN

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 70x100 cm