MURAT TORUN

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 50x70 cm