MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 120x80 cm