ALİ SARUGAN

Duralit üzerine yağlı boya, imzalı, 60x48 cm