ŞEREF BİGALI

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 24X34 cm