AVNİ ARBAŞ

Kağıt üzeri karışık teknik imzalı. 9x11.5 cm